Som-Plast Műanyagfeldolgozó Kft. "csa"

CSŐDELJÁRÁSI HIRDETMÉNY

A Kaposvári Törvényszék a 17.Cspk.2/2024/9. számú végzésében elrendelte a Som-Plast Műanyagfeldolgozó Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Iszák utca 48, cégjegyzékszám: 14-09-319706, adószám: 14655380214) csődeljárását. A csődeljárás kezdő időpontja és a Cégközlönyben történő közzététel napja 2024. március 5. Az Adós a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése és 17. §-ának (1) bekezdése alapján, az alábbiakat teszi közzé: A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy az azt követően esedékesé váló pénzkövetelések vonatkozásában. Nyilvántartásba vétel céljából a hitelezők fennálló követeléseiket a végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az azt megalapozó okiratok csatolásával az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1%-át – de legalább 10.000 forintot és legfeljebb 200.000 forintot – nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára. Adós felhívja az esetlegesen külföldi székhelyű, illetve külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőit kézbesítési megbízott igénybevételére. A fenti határidők elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A követelésbejelentési határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve: A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve, székhelye és elektronikus levelezési címe: BONUM SANATIO Kft. (székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., elektronikus levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) A vagyonfelügyelő pénzforgalmi bankszámlaszáma: UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000062-70590010. Az adós jelen hirdetménnyel meghívja hitelezőit 2024. május 27-én (hétfőn) a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., Lurdy ház I.emelet) 7-es konferencia termében 10 órai kezdettel tartandó egyezségi tárgyalásra. Az egyezségi javaslat, a Cstv. 8. § (2) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében felsorolt iratok öt munkanappal a tárgyalást megelőzően megtekinthetők a társaság székhelyén előzetesen egyeztetett időpontban. Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak törvényi mellékleteit a Cstv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 munkanappal az adós megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére.