KVIKSZ Kft. "cs.a."

CSŐDELJÁRÁSI HIRDETMÉNY

HITELEZŐI FELHÍVÁS

 

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy a Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 49., cégjegyzékszám: 14-09-305423, adószám: 13047955214) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte. Az eljárás a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti főeljárás. A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja. A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy az azt követően esedékesé váló pénzkövetelések vonatkozásában. A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve, székhelye és elektronikus levelezési címe: BONUM SANATIO Kft. (székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., elektronikus levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. és a vagyonfelügyelőnek This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1%-át - de legalább 10.000 forintot és legfeljebb 200.000 forintot - nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára. A fenti határidők elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A követelésbejelentési határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A csődeljárásban személyesen eljáró vagyonfelügyelő: Czumbel Zoltán (nyilvántartási száma: 00587, fizetésképtelenségi szakértői igazolvány száma: FK001175, elektronikus levelezési címe: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

A vagyonfelügyelő pénzforgalmi bankszámlaszáma: UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000062-70590010.