Cstv. 63/B. § (1) bek. szerinti felhívás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a folyamatban lévő ügyek táblázatában egyszerűsített típusba sorolt felszámolások befejezésére várhatóan a Cstv. 63/B. § (1) bek. szerinti egyszerűsített eljárással kerül Kérjük a Tisztelt Hitelezőket, hogy amennyiben tudomásuk van a megjelölt adós társaságok bárhol fellelhető vagyonáról (ideértve az ingatlan- és ingó vagyont, a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt 15 napon belül szíveskedjenek a felszámoló felé bejelenteni.Bonum Sanatio Ltd. © 2014-2017 | All rights reserved!