THE DUCT Építőipari Kft. "csa"

HIRDETMÉNY  

A Budapest Környéki Törvényszék 7.Cspk.2/2023/10. számú végzésével elrendelte a THE DUCT Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" (2134 Sződ, Ady Endre utca 5., cégjegyzékszám: 13 09 205841, adószám: 26764090-2-13), továbbiakban: Adós) csődeljárását.  A közzététel időpontja 2023. augusztus 02. napja. Az Adós a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése és 17. §-ának (1) bekezdése alapján, az alábbiakat teszi közzé:

A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy az azt követően esedékesé váló pénzkövetelések vonatkozásában. Nyilvántartásba vétel céljából a hitelezők fennálló követeléseiket a végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az azt megalapozó okiratok csatolásával az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1%-át – de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot – nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára. A fenti határidők elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A követelésbejelentési határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve: BONUM SANATIO Kft. (székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., postacíme: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) A vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlája: BONUM SANATIO Kft. által a UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000062-70590010 számú bankszámlára.