ISD Kokszoló Kft. "fa"

Tájékoztató ISD Kokszoló Kft. "felszámolás alatt" munkavállalói részére!

Tisztelt Munkavállalók!

A letölthető dokumentumokat itt találják:

munkavállalói tájékoztatók:

Tájékoztatom Önöket, hogy a hitelezői igény bejelentés felszámoló részére történő megküldését akként is teljesíthetik, hogy azokat az üzemi adminisztrátorok részére személyesen átadják. Ehhez kérjük, hogy két példányban nyomtassák ki bejelentésüket, valamint azok mellékleteit.

Hitelezői igénybejelentés minta - természetes személyek: DOCX

Tájékoztató ISD Kokszoló Kft. "felszámolás alatt" hitelezői részére!

Tisztelt Hitelezők!

A Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.4.024/2023/13. számú végzésével elrendelte az ISD Kokszoló Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., cégjegyzékszám: 07 09 002492, adószám: 11103736-2-07) felszámolását és felszámolóként a Bonum Sanatio Kft.-t (székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) jelölte ki. Az eljárás lefolytatására kijelölt felszámolóbiztos: Szabó Árpád, a felszámolás kezdő napja: 2023.04.12.

Előzetesen előadni kívánom, hogy a jelen tájékoztatás kizárólagosan az eljárásban részt venni kívánó hitelezők részére szól, a munkavállalók részére külön tájékoztatás kerül haladéktalanul közzétételre.

A felszámoló tájékoztatja az adós társaság hitelezőit, hogy a hitelezői igényeiket az alábbi módon jelenthetik be, a követelést alátámasztó okiratok (szerződés, számla, teljesítés igazolás, egyéb) egyidejű csatolása mellett. Ennek kapcsán a bejelentéshez szükséges nyomtatványokat itt találják:

Hitelezői igénybejelentés minta: DOCX

Elektronikus kapcsolattartás szabályai: DOCX

  1. Elektronikusan (e-mail) útján, ennek feltétele, hogy a hitelező a honlapon található nyilatkozatot – amely az elektronikus kapcsolattartásról szól – aláírja, és a hitelezői igény bejelentéséhez csatolja. A nyilatkozat megtétele és megküldése nélkül az e-mail útján megküldött hitelezői igényt a felszámoló tekinti beérkezett hitelezői igénynek.
  2. Postai úton elsődlegesen a felszámoló cégjegyzékbe bejegyzett székhelycímére (1107 Budapest, Mázsa utca 9.)
  3. A felszámoló cégkapujára (24377713#cegkapu)

A felszámoló kéri a hitelezőket, hogy lehetőség szerint az elektronikus benyújtási módozatot (e-mail) válasszák, illetve kérjük, hogy követelésüket a fentiekben felsoroltak közül az iratok többszöröződése elkerülésének érdekében egy módon jelentsék csak be.

A fenti módok valamelyike szerint bejelentett hitelezői igény nyilvántartásba vételének Cstv. 46. § (5) bekezdésében foglalt feltétele – kivéve a Cstv. 57. § (1)  bek. a) és c) pontjába foglalt követelések jogosultjait, hogy

- a hitelező a követelt tőkeösszeg 1%-ának megfelelő regisztrációs díjat (minimum 5.000.-Ft, maximum 200.000.-Ft) a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt 10032000-01483013-24000004 számú bankszámlára átutalja és azt a hitelezői igény bejelentésével igazolja. Az átutalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni a 28.Fpk.4.024/2023/13. végzésszámot és az adós cég nevét,

-  további feltétel a követelt tőkeösszeg 0,5 %-nak megfelelő költségátalány (minimum 5.000-Ft – maximum 40.000.-Ft) átutalása a BONUM SANATIO Kft. UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000062-70590010 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az adós nevét és a 28.Fpk.4.024/2023/13. végzésszámot.

Felhívjuk a Tisztelt Hitelezők figyelmét, hogy kizárólag a fenti két költség átutalása és azok együttes igazolása esetén veszi a felszámoló a hitelezői igényt nyilvántartásba.

A felszámoló a felszámolási eljárás kapcsán telefonos tájékoztatást keddi és csütörtöki napokon 10.00 – 14.00 óráig nyújt a +36-1-401-3001, 0670935-6493 telefonszámon.

Kérem vegyék figyelembe, hogy a felszámoló adatvédelmi és titoktartási kötelezettséget okán telefonon egyedi tájékoztatást nem nyújthat, tekintettel arra, hogy a telefonáló személye beazonosíthatatlan, így kérjük, hogy egyedi kérdéseiket e-mail útján tegyék fel a felszámoló részére.